تهران - تهران - خیابان ۴۵ متری انقلاب - خیابان شهرداری - استخر آبشار
۰۲۱-۴۶۸۵۸۸۰۰

استخر آبشار شهر قدس تهران


ارزش واقعی
۱۰۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۵۵۰۰ تومان
تخفیف
۴۵ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر آبشار شهر قدس تهران اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت آقایان

استخر آبشار: روزهای زوج از ساعت 15:30 الی 23، روزهای فرد از ساعت 18 الی 23، جمعه از ساعت 14 الی 23

شیفت بانوان

استخر آبشار: روزهای زوج از ساعت 8 الی 14، روزهای فرد از ساعت 8 الی 17:15

زمان استفاده

زمان استفاده از استخر آزاد می‌باشد.

قوانین

در ایام تابستان مجموعه پنجشنبه و جمعه از پذیرش بلیط اینترنتی معذور است.

آقایان - آقایان روزهای زوج انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۱۵:۳۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان روزهای فرد انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۸:۰۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۸:۰۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یک شنبه
۱۸:۰۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سه شنبه
۱۸:۰۰
۲۳:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای زوج انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۶
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۸
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۲۰
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۲۳
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۲۵
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۲۷
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۳۰
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۰۱
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۰۳
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۰۶
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۰۸
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۱۰
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۱۳
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۱۵
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۱۷
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای فرد انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۸:۰۰
۱۷:۱۵
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۸:۰۰
۱۷:۱۵
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
یک شنبه
۸:۰۰
۱۷:۱۵
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۲
سه شنبه
۸:۰۰
۱۷:۱۵
۱۰۰۰۰ تومان
۵۵۰۰ تومان
خرید

آدرس:

تهران - خیابان ۴۵ متری انقلاب - خیابان شهرداری - استخر آبشار

تلفن:

۰۲۱-۴۶۸۵۸۸۰۰

استخر بزرگسالان استخر خردسالان کافی شاپ
سونای بخار سونای خشک جکوزی
حوضچه آب سرد بوفه

استخر آبشار شهر قدس تهران قابل استفاده برای آقایان و بانوان می‌باشد.

سانس بانوان استخر آبشار شهر قدس تهران: روزهای زوج از ساعت 8 الی 14، روزهای فرد از ساعت 8 الی 17:15

سانس آقایان استخر آبشار شهر قدس تهران: روزهای زوج از ساعت 15:30 الی 23، روزهای فرد از ساعت 18 الی 23، جمعه از ساعت 14 الی 23

امکانات استخر آبشار شهر قدس تهران: استخر بزرگسالان, استخر خردسالان, کافی شاپ, سونای بخار, سونای خشک, جکوزی, حوضچه آب سرد, بوفه

مشخصات استخر آبشار شهر قدس تهران:

طول استخر : ۱۲ متر    عرض استخر : ۲۵ متر       کمترین عمق استخر : ۹۰ سانتی‌متر      بیشترین عمق استخر : ۲۸۰ سانتی‌متر       نوع تصفیه : کلر و فیلتر شنی

آدرس استخر آبشار شهر قدس تهران: خیابان ۴۵ متری انقلاب - خیابان شهرداری - استخر آبشار

آی پولز لحظات خوشی را برای شما آرزومند است.لطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت