%

تخفیف


تهران - چهاردانگه - انتهای شهرک مطهری - جنب پمپ گاز - مجموعه ورزشی شهید همتاصفهان - گز - ورودی گز - بلوار شهدا - خیابان ابوریحان - استخر صباخراسان رضوی - مشهد - صد متری بعد از پنج تن - شهید بابا نظر ۱۸ - شهید حسینی محراب ۸۷


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان امام خمینی«ره» - خیابان امام رضا«ع» - استخر صدف


%

تخفیف


قم - قم - بلوار شهید نواب صفوی - نواب ۱۴


%

تخفیف


اصفهان - اصفهان - خیابان کاوه - خیابان تربیت معلم - بعد از اشراق شمالی - استخر فجر


%

تخفیف


تهران - تهران - خیابان دماوند - تقاطع آیت - میدان امامت - کوچه نیشابوری - مجتمع ورزشی فرات


%

تخفیف


قم - قم - بلوار جمهوری - خیابان محمود نژاد - ساختمان فردوساصفهان - اصفهان - میدان قدس‌ (طوقچی) - خیابان لاله - جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان - استخر فرهنگیان هاتفخراسان رضوی - کلات نادری - میدان شهرداری - جنب اداره فنی و حرفه ای