خراسان رضوی - مشهد - بلوار وکیل آباد - بلوار شهید صیاد شیرازی - تقاطع بلوار هشتم شهریوراصفهان - خیابان صفه - داخل بیمارستان الزهرا - استخر ۹ دیتهران - تهران - خیابان ۴۵ متری انقلاب - خیابان شهرداری - استخر آبشاراصفهان - اصفهان - شهرک امیر حمزه - خیابان هشتم - استخر آزادی


%

تخفیف


مشهد - بزرگراه بسیج (بلوار ۱۰۰ متری) - بسیج ۳۸ - کوی آقا مصطفی خمینی «ره» - منازل سازمانی منطقه پدافند هوایی شمال شرق کشوراصفهان - اصفهان - خیابان برازنده - کوچه پانزده - مجتمع مسکونی برج های آفتاب - استخر آفتاب۲اصفهان - شاهین شهر - خیابان مخابرات - فرعی دوازده شرقی - استخر آفتاب شاهین شهر


%

تخفیف


تهران - تهران - شهرک راه آهن (شهرک گلستان) - بلوار امیر کبیر - بلوار کاج - بنفشه یکم - استخر آهواصفهان - اصفهان - خیابان آذر - بعد از چهارراه عباس آباد - استخر ابوذرخراسان رضوی - مشهد - بلوار فردوسی - خیابان رسالت - رسالت ۲