اصفهان - اصفهان - خیابان ۱۷شهریور - مجموعه‌ ورزشی کوثر - استخر کوثر
۰۳۱-۳۴۳۴۶۸۰۰

استخر کوثر ملک‌شهر اصفهان


ارزش واقعی
۱۸۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۱۳۰۰۰ تومان
تخفیف
۲۸ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر کوثر ملک‌شهر اصفهان اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت آقایان

استخر کوثر ملک شهر اصفهان: همه روزه از ساعت 19 الی 24

شیفت بانوان

استخر کوثر ملک شهر اصفهان: همه روزه از ساعت 10 الی 15

زمان استفاده

زمان استفاده از استخر 2 ساعت می باشد و به ازای هر دقیقه اضافی 100 تومان لحاظ می گردد.

قوانین

پذیرش کودکان 5 سال به بالا می باشد.

کلاس آموز شنا

کلاس آموزش شنا به صورت خصوصی ، نیمه خصوصی و عمومی در استخر کوثر ملک شهر برگزار می شود . می توانید با رزرو کلاس موردنظر خود در سایت ، از تخفیفات ویژه ما بهره‌مند گردید . لطفاً پس از رزرو و دریافت کد توسط پیامک، جهت هماهنگی با مجموعه تماس حاصل فرمایید.

آقایان - آقایان همه رزوه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۹:۰۰
۲۴:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - کلاس آموزش شنا (عمومی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - کلاس آموزش شنا (نیمه خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - کلاس آموزش شنا (خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان همه روزه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۱۵:۰۰
۱۸۰۰۰ تومان
۱۳۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - کلاس آموزش شنا (عمومی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - کلاس آموزش شنا (نیمه خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۳۲۰۰۰۰ تومان
۲۷۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - کلاس آموزش شنا (خصوصی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۰:۰۰
۲۴:۰۰
۵۰۰۰۰۰ تومان
۴۲۰۰۰۰ تومان
خریدلطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت