خراسان رضوی - مشهد - بلوار وحدت - وحدت ۷ - هتل پارسیس (مراجعه از وحدت ۷ در طرح زوج و فرد ترافیک نمی‌باشد)
۰۵۱-۳۳۶۹۲۵۷۵

استخر هتل ۵ ستاره پارسیس مشهد


ارزش واقعی
۳۰۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۱۶۰۰۰ تومان
تخفیف
۴۵ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر هتل ۵ ستاره پارسیس مشهد اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت بانوان

همه روزه از ساعت 9 الی 13:30

شیفت آقایان

همه روزه از ساعت 17 الی 22:30

کلاس آموز شنا

برگزاری کلاس آموزش شنا ایام تابستان : بانوان همه روزه از ساعت 8 الی 14 (کودک تا بزرگسال)، آقایان همه روزه از ساعت 17 الی 19 ( کودک تا بزرگسال)، پس از رزرو و دریافت کد توسط پیامک، جهت هماهنگی با مجموعه تماس حاصل فرمایید.

آقایان - سانس آقایان استخر + سونا انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۶۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - استخر + سونا + حمام ترکی انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - استخر + سونا + ماساژ انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - استخر، حمام ترکی و ماساژ انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۷:۰۰
۲۲:۳۰
۱۱۰۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - کلاس آموزش شنا (عمومی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۷:۰۰
۱۹:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - سانس بانوان استخر + سونا انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۳۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - استخر + سونا + حمام ترکی (بانوان) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۳۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - استخر + سونا + ماساژ (بانوان) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۰۹:۰۰
۱۳:۳۰
۶۵۰۰۰ تومان
۴۰۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - کلاس آموزش شنا (عمومی) انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۸:۰۰
۱۴:۰۰
۲۰۰۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۰ تومان
خرید

تلفن:

۰۵۱-۳۳۶۹۲۵۷۵

آدرس:

خراسان رضوی- مشهد- بلوار وحدت- وحدت ۷- هتل پارسیس (مراجعه از وحدت ۷ در طرح زوج و فرد ترافیک نمی باشد)

استخر بزرگسالان استخر خردسالان کافی شاپ
سونای بخار سونای خشک جکوزی
حمام ترکی ماساژ حوضچه آب سرد
پارکینگ اتاق بازی اتاق سیگار

پارسیس برگرفته از ایران قدیم به زبان یونانی و به معنای مرد پارسی می باشد. هتل پنج ستاره پارسیس در سال 1395 در منطقه ای بدور از ترافیک در بلوار امیرالمونین(ع) شهر مشهد بنا گردیده است. این هتل با 16 طبقه دارای 112 واحد فضای اقامتی با طراحی لوکس و مدرن می باشد. امکانات کامل هتل پنج ستاره پارسیس باعث شده تا از دیگر هتل ها دارای وجه تمایز ویژه ای باشد و شعار مدیریت و عوامل هتل پارسیس (ما آمده ایم تا با شما و برای شما باشیم) می باشد. مجموعه آبی هتل پارسیس از مجهزترین مجموعه هاست : ابعاد استخر: 10 * 6 ، دارای استخر بزرگسالان، کودکان، انواع سونا، جکوزی، حوضچه آب سرد، اتاق بازی شامل: بیلیارد، فوتبال دستی، تخته و شطرنج به صورت رایگان، واکس کفش و حوله وکیوم رایگان،اتاق سیگار و انواع ماساژ شامل: ( ماساژ سوئدی، ماساژ ریلکسیشن، ماساژ تایلندی، ماساژ شمع، ماساژ پرفورمنس، فوت ماساژ، ماساژ موضعی، ماساژ سر و صورت) ، حمام ترکی (حمام معمولی و حمام ویژه). با خرید بلیط استخر هتل پارسیس از آی پولز اوقات خوشی را بگذرانید. این تخفیف جذاب را از دست ندهید.


حجت ۱۳۹۸/۰۴/۰۸

استخر بسیار کوچک هست


محسن امری ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

عالی بود


محسن امری ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

عالی بود


زکریا یوسف زاده ۱۳۹۸/۰۲/۲۷

سلام.ای پولز عزیز .طول عرض این استخر6×10هستش.نه اون ابعادی که شما نوشتین


سید مهدی موسوی ۱۳۹۷/۱۰/۰۳

سلام امکان خرید نداره حضوری رفتم گفتن در حال تعمیراتیم چه خوب می شد قبلش اعلام کنند که کسی اذیت نشه ممنون


اکبر خیاطان ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

سلام ما امروز ۳ نفر از استخر هتل پارسیس استفاده کردیم اولا جکوزی خراب بود واطلاع رسانی نشده بود دوما بهداشت خوبی نداشت سوما بوی کلر اینقدر زیاد بود که ادم سردرد میگرفت چهارما اب گرم درستی نداشت اول گرم بود بعدا سرد شد استخر هم کوچک وپذیرش هم بیش از ظرفیت استخر بود


مجید ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

امکان خرید وجود نداره؟لطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت