اصفهان - اصفهان - خیابان ماه فرخی - نرسیده به خانه اصفهان
۰۳۱-۳۴۳۴۳۴۶۵

استخر قصر موج اصفهان


ارزش واقعی
۲۵۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۱۸۰۰۰ تومان
تخفیف
۲۸ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر قصر موج اصفهان اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت آقایان

استخر قصر موج اصفهان: همه روزه از ساعت 21 الی 23:30 ، سانس ویژه روزهای فرد از ساعت 14 الی 16 و سانس ویژه جمعه از ساعت 14 الی 16 و 16:15 الی 17:45

شیفت بانوان

استخر قصر موج اصفهان: روزهای شنبه از ساعت 13 الی 15 و 17 الی 19 - روزهای دوشنبه از ساعت 13 الی 14:45 و 18 الی 19:30 - چهارشنبه از ساعت 13 الی 14:45 و 17 الی 18:30

آقایان - آقایان همه روزه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۲۱:۰۰
۲۳:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان سانس ویژه روزهای فرد انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۴:۰۰
۱۶:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان سانس ویژه روزهای جمعه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۴:۰۰
۱۷:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
جمعه
۱۴:۰۰
۱۷:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای شنبه سانس اول انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۱۳:۰۰
۱۵:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای شنبه سانس دوم انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۳:۰۰
۱۹:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۹
شنبه
۱۳:۰۰
۱۹:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای دوشنبه سانس اول انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۳:۰۰
۱۴:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۱۳:۰۰
۱۴:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای دوشنبه سانس دوم انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۸:۰۰
۱۹:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۱
دو شنبه
۱۸:۰۰
۱۹:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای چهارشنبه سانس اول انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۳:۰۰
۱۴:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۱۳:۰۰
۱۴:۴۵
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای چهارشنبه سانس دوم انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۳
چهارشنبه
۱۷:۰۰
۱۸:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۸۰۰۰ تومان
خریدلطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت