اصفهان - اصفهان - خیابان آذر - بعد از چهارراه عباس آباد - استخر ابوذر
۰۳۱-۳۲۳۶۹۰۲۴

استخر ابوذر اصفهان


ارزش واقعی
۲۵۰۰۰ تومان
پرداختی شما
۱۴۵۰۰ تومان
تخفیف
۴۲ درصد
نوع:
استخر

لطفا جهت خرید بلیط تخفیف دار استخر ابوذر اصفهان اطلاعات زیر را به دقت مطالعه نمایید:


شیفت آقایان

سانس صبحگاهی : روزهای زوج و جمعه از ساعت 6:30 الی 8 ، سانس عصر : شنبه ، چهارشنبه و جمعه از ساعت 18 الی 24 و یکشنبه ، دوشنبه و سه شنبه از ساعت 19:30 الی 24

شیفت بانوان

روزهای زوج از ساعت 14:30 الی 18 ، روزهای فرد از ساعت 10 الی 16:30 و جمعه از ساعت 12:30 الی 18

زمان استفاده

زمان استفاده از استخر 3 ساعت می باشد.

آقایان - آقایان سانس صبحگاهی انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۶:۳۰
۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۶:۳۰
۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۶:۳۰
۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۶:۳۰
۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان روزهای شنبه، چهارشنبه و جمعه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۸:۰۰
۲۴:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۸:۰۰
۲۴:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۸:۰۰
۲۴:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
آقایان - آقایان روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه انتخاب سانس
اعتبار تا تاریخ زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۲۴:۰۰ الی ۱۹:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای زوج انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
شنبه
۱۴:۳۰
۱۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دو شنبه
۱۴:۳۰
۱۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۶
چهارشنبه
۱۴:۳۰
۱۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای فرد انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۳
یک شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سه شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۷
پنج شنبه
۱۰:۰۰
۱۶:۳۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
بانوان - بانوان روزهای جمعه انتخاب سانس
روز زمان استفاده از بلیط قیمت بزرگسال قیمت خردسال خرید
۱۳۹۸/۰۶/۰۸
جمعه
۱۲:۳۰
۱۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خرید
۱۳۹۸/۰۶/۱۵
جمعه
۱۲:۳۰
۱۸:۰۰
۲۵۰۰۰ تومان
۱۴۵۰۰ تومان
خریدلطفا جهت ثبت نظر اگر عضو سایت نیستید عضو شوید و یا وارد سایت شوید

ورود / عضویت